Zwiedzanie Zamku
» strona główna / Miesięcznik "Nasz Przemyśl"
Miesięcznik "Nasz Przemyśl"

Numer 2 (148) – luty 2017 r.

2017-02-02

Wydawca: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
Przemyśl, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1,
tel. 16 678 50 61
e-mail: naszprzemysl@jmprzem.com.pl

Dyżur redakcyjny telefonicznie w godz. 8 -10 tel. 0 607 239 130.
Redaguje zespół: Elżbieta Cieszyńska, Marcin Duma, Lucjan Fac, Krzysztof Fil – red. nacz., Dariusz Hop, Artur Komorowski, Andrzej Koperski, Piotr Michalski, Andrzej Pawliszak, Tomasz Pudłocki, Witold Wołczyk, Tomasz Zając.

W numerze: