Zwiedzanie Zamku
» strona główna / PCKiN ZAMEK

PCKiN ZAMEK

Z przyjemnością informujemy, że Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK jest partnerem projektu „Przemyska Biblioteka Cyfrowa”, realizowanego we współpracy z Przemyską Biblioteka Publiczną im. I. Krasickiego. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany w ramach programu Kultura Cyfrowa 2016, pozwolił na stworzenie bazy najcenniejszych zasobów obu instytucji, obejmującej około 18 000 skanów książek, czasopism, zbiorów specjalnych (listów, plakatów, folderów, zaproszeń, fotografii, pocztówek, informatorów). Wśród najcenniejszych znajdą Państwo, między innymi kolekcję listów rodziny Krasickich z XIX w., wydawnictwa przemyskie z XIX w., pocztówki regionalne z XIX i początku XX w. oraz archiwalne numery Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego – czasopisma kulturalno-literackiego wydawanego przez bibliotekę od 10 lat.


Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK przygotowało do udostępnienia online kompletną edycję miesięcznika Nasz Przemyśl.

Warto podkreślić, że zdigitalizowane materiały będą dostępne w zasobach Europeany – projektu umożliwiającego dostęp do największej bazy obiektów cyfrowych ze zbiorów europejskich instytucji kultury. Przemyska Biblioteka Cyfrowa będzie także współuczestniczyć w tworzeniu zasobów polskich bibliotek cyfrowych, zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Chcemy podkreślić, że realizacja projektu stanowi początek planowanej wielkiej bazy dokumentów cyfrowych tworzących dziedzictwo kulturowe Przemyśla i regionu, dlatego zapraszamy wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą w zakresie ochrony, utrwalenia i zwiększenia dostępu do tego dziedzictwa. Jeśli posiadacie Państwo w swoich domowych archiwach tego typu dokumenty i chcielibyście uchronić je przed zniszczeniem i zapomnieniem – przynieście je do Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Utworzymy ich kopie cyfrowe i włączymy je do zbiorów Przemyskiej Biblioteki Cyfrowej. Czekamy na plakaty, zaproszenia, ulotki, wlepki, reklamy lokalnych producentów i przedsiębiorców. Mogą to być rodzinne pamiętniki, dzienniki, zeszyty naszych mam i babć z przepisami kulinarnymi, fotografie, listy, bądź rękopisy osób związanych z naszym miastem. Jednym słowem – wszystko, co przez kolejne dziesięciolecia tworzyło obraz Przemyśla i regionu, jego kulturę i życie codzienne.
Stwórzmy wspólnie zasoby Przemyskiej Biblioteki Cyfrowej!
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.