Zwiedzanie Zamku
» strona główna / ogłoszenia

ogłoszenia

Usługi rozklejania i eksponowania plakatów
Zarządzenie nr  5/2016
Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
z dnia 16.06.2016
 
w sprawie: wprowadzenia  Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Przemyśla administrowanych przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
 
§ 1
Niniejszym Zarządzeniem wprowadzam  Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych na
terenie miasta Przemyśla administrowanych przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK oraz wysokość opłat pobieranych z tego tytułu.

                                                                                         § 2
 
Integralną część Zarządzenia stanowią Załączniki:
1.      Załącznik nr 1 – Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Przemyśla administrowanych
         przez PCKiN ZAMEK,
2.      Załącznik nr 2 – cennik plakatowania słupów ogłoszeniowych,
3.      Załącznik nr 3 – wykaz słupów ogłoszeniowych na terenie Przemyśla administrowanych przez PCKiN ZAMEK,
4.      Załącznik nr 4 – zamówienie ekspozycji plakatu na słupach  ogłoszeniowych administrowanych przez PCKiN ZAMEK ,

§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.06.2016 r.
 
 
 

Załączniki do pobrania:

1. Regulamin korzystania ze słupów

2. Cennik plakatowania

3. Wykaz słupów ogłoszeniowych

4. Zamówienie ekspozycji