Zwiedzanie Zamku
» strona główna / Klub "Niedźwiadek"

Klub "Niedźwiadek"

Kamienica przy Rynku oznaczona numerem jeden spełnia dziś funkcję siedziby Urzędu Miejskiego. Jej obecny kształt jest wynikiem przebudowy starszych budynków. Najwcześniejsze informacje o istniejącej w tym miejscu budowli pochodzą z 1521 r. Zaś pochodzący z pocz. XVII w. zapis potwierdza fakt sprzedaży tej realności określonej już jako murowana. Do początków XIX w. dość często zmienia właścicieli. Wtedy to zostaje zakupiona przez miasto. Zanim jednak budynek stał się siedzibą magistratu mieściły się w nim koszary, a w latach 1860-1865 był wynajmowany przez sąd. Obecny kształt budynku jest efektem przebudowy z pocz. XX w. W największym stopniu pierwotną formę zachowały obszerne, dwukondygnacyjne piwnice nakryte sklepieniami kolebkowymi. Sklepienia kolebkowe i krzyżowo-kolebkowe zwracają również uwagę na parterze obecnego Urzędu Miejskiego, również w części zajmowanej przez klub "Niedźwiadek". Inne wewnętrzne detale architektoniczne, np. pilastry, sztukaterie są już dziełem XX-wiecznych rzemieślników. Szczególnie bogatą dekorację, także w postaci malowideł ściennych i oprawnych w złocone ramy widoków Przemyśla, autorstwa m.in. Mariana Strońskiego, posiada sala obrad Rady Miejskiej.

 Klub „Niedźwiadek” wchodzi w skład Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Prowadzi działalność mającą na celu kształtowanie i zaspokajanie potrzeb środowiska miejskiego w dziedzinie kultury (organizacja i współorganizacja imprez artystycznych i rozrywkowych) poprzez współpracę ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego. Kontynuowane jest również wszystko to, co od lat tworzy charakter „Niedźwiadka”, jednak wiodącym nurtem działalności Klubu jest jazz w różnych odmianach i kompilacjach.