11 października 2021 r. – PCKiN ZAMEK SENIOROM – W. Lirski (W. Lubomirski) operetka „Die Liebe Unschuld” (Kochana niewinność) oraz bezpłatne zwiedzanie Zamku

close