12 sierpnia 2017 r. – XVII Międzynarodowy Przemyski Festiwal SALEZJAŃSKIE LATO MUZYCZNE – POLSKA ORKIESTRA XVIII w., STARCK COMPAGNAY, OCTAVA ENSEMBLE, Zbigniew Pilch (koncertmistrz), Tomasz Ślusarczyk (dyrygent)

close