15 lipca 2022 r. – Inauguracja XXII MIĘDZYNARODOWEGO PRZEMYSKIEGO FESTIWALU SALEZJAŃSKIE LATO MUZYCZNE Między Wschodem a Zachodem – tradycja i współczesność. Koncert pt. „Sacrum et Profanum” w wyk. zespołu wokalnego CRACOW SINGERS oraz Filipa Presseisena – organy.

close