16 i 17 stycznia 2019 r. – spektakl teatralny „Ku Wolności” w wyk. wychowanek z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Dom Matki Antoniny Mirskiej w Przemyślu

close