16 lipca 2022 r. – drugi dzień XXII MIĘDZYNARODOWEGO PRZEMYSKIEGO FESTIWALU SALEZJAŃSKIE LATO MUZYCZNE Między Wschodem a Zachodem – tradycja i współczesność. Recital wokalny: Łukasz Hajduczenia – bas, Justyna Skoczek – fortepian.

close