17 lipca 2022 r. – trzeci dzień XXII MIĘDZYNARODOWEGO PRZEMYSKIEGO FESTIWALU SALEZJAŃSKIE LATO MUZYCZNE Między Wschodem a Zachodem – tradycja i współczesność. Recital fortepianowy Aleksandry Hortensji Dąbek.

close