17 stycznia 2020 r. godz. 18.00 -„Muzyka z Czterech Stron Świata” – KONCERT KARNAWAŁOWY w wyk. Grupy Operowej SONORI Ensemble

close