2 lipca 2020 r. – Zamkowa Scena Młodych – dwie miniatury teatralne „Wróg” oraz „Krystyna I” w wyk. Młodzieżowej Grupy Teatralnej II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu

close