20 sierpnia 2020 r. Kościół Salezjanów – FINAŁ 20. MIĘDZYNARODOWEGO PRZEMYSKIEGO FESTIWALU SALEZJAŃSKIE LATO – Polska Orkiestra XVIII w., Cracow Baroque Consort, Strack Comagnay. Zbigniew Pilch – skrzypce, Tomasz Ślusarczyk dyrygent, kier. art.

close