23 lipca 2022 r. – siódmy dzień XXII MIĘDZYNARODOWEGO PRZEMYSKIEGO FESTIWALU SALEZJAŃSKIE LATO MUZYCZNE Między Wschodem a Zachodem – tradycja i współczesność. Koncert zespołu NEW BONE.

close