23 września 2016 r. – wernisaż wystawy grafiki „Nic Nowego” Rosy Tarruelli z Hiszpanii

close