24 lipca 2022 r. – ósmy dzień XXII MIĘDZYNARODOWEGO PRZEMYSKIEGO FESTIWALU SALEZJAŃSKIE LATO MUZYCZNE Między Wschodem a Zachodem – tradycja i współczesność. „Beata es” wielogłosowa muzyka polskich Benedyktynek.

close