25 lipca 2022 r. – dziewiąty dzień XXII MIĘDZYNARODOWEGO PRZEMYSKIEGO FESTIWALU SALEZJAŃSKIE LATO MUZYCZNE Między Wschodem a Zachodem – tradycja i współczesność. Koncert w wykonaniu organisty Władysława Szymańskiego oraz zespołu KYIV – BRASS (Ukraina)

close