28 czerwca 2020 r. – otwarcie wystawy interdyscyplinarnej wykładowców Instytutu Sztuk Projektowych PWSW w Przemyślu

close