28 lutego 2020 r. – „Mniejszości są większością” koncert w wykonaniu młodzieży z przemyskich szkół

close