6 maja 2022 r. – „W wiosennym nastroju” – koncert w wyk. Andrzeja Tatarskiego (fortepian, słowo) i Voytka Soko-Sokolnickiego (tenor)

close