30 lipca 2010 r. – Doroczna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2010 – otwarcie wystawy pokonkursowej

close