Dyplom uznania dla Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” z okazji 10-lecie działalności

close