13 – 14 września 2008 r. – III Młodzieżowy Międzynarodowy Festiwal Kresowej Pieśni Patriotycznej – dzień drugi

close