21 listopada 2009 r. – Jubileusz 140–lecia Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum” w Przemyślu

close