6 czerwca 2013 r. – Koncert Galowy Przeglądu Scenicznej Twórczości Dziecięcej – „Przedszkolne Prezentacje Artystyczne”

close