7 lutego 2012 r. – Koncert „Powróćmy jak za dawnych lat…” w wyk. Jacka Wójcickiego (wokal), Adrianny Bujak-Cyran (wokal), Tomasza Chmiela (fortepian) oraz Kameralistów Rzeszowskich

close