„MIĘDZYNARODOWY MŁODZIEŻOWY FESTIWAL KRESOWEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ – Przemyśl 2006”.

close