Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2023, zgłoszenia 29 maja – 4 czerwca 2023 r., otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie Nagrody 25 czerwca 2023 r. godz. 12.00

close