29 listopada 2012 r. – Otwarcie wystawy podsumowującej warsztaty plastyczne „Na styku technik, na styku kultur”

close