5 listopada 2012 r. – Prawykonanie koncertu w przemyskiej Bazylice Archikatedralnej

close