31 marca 2011 r. – Projekt „Fredro po przemysku”: prezentacje w ramach „Konkursu na scenkę teatralną inspirowaną twórczością A. Fredry” oraz wręczenie nagród laureatom konkursów: literackiego, plastycznego i teatralnego.

close