30 maja 2009 r. – Salon fotograficzny Jacka Szwica – „Dokument w fotografii”

close