4 lutego 2010 r. – Spotkanie z redaktorem Antonim Adamskim autorem albumu „Artyści Podkarpacia”

close