28 – 31 maja 2008 r. – XIII Centralny Przegląd Form Teatralnych Wojska Polskiego PRZEMYŚL 2008

close