21 – 23 maja 2009 r. – XIV Centralny Przegląd Form Teatralnych Wojska Polskiego PRZEMYŚL 2009

close