16 lutego 2010 r. – Z cyklu „Zamkowe Wieczory Muzyczne” koncert kameralny w wyk. Mateusza Swobody (Kanada) – wiolonczela i Janusza Skowrona – fortepian

close